Publisert av: gaisi | 10/12/2010

Romssa suohkan, sámegiel hálddašanguovlu. Tromsø kommune, innlemmelse i samiske språkforvaltingsområde

Romsa suohkana politihkkárat lea árvostállame ohcat Romssa suohkana sámegiela hálddašangovlluin. Dá lea ášši mii boktá beroštumi. Romssa báikkálas aviisas “Bladet Tromsø” lea webba siidu gosa olbmot beasset čallit iežáset jurdagiid ja oainnuid. Muhtin olmmái čálii ahte son ballá ahte jus Romssa suohkan mearrida searvat sámegiela hálddašanguovlluin, de jávká dát báikkálaš Norgga mearrakultuvra. Nubbi meinnii bissun báhcit visot sámegiel rahimearkkaid. Ja nu dát joatká, olu balut boahtet oidnosii. Mon ipmirdan dá ná. Visot dá olbmot čallet iežáset jurdagiid, ja jurdda ii lea goassege heitot, jus visot dieđut ášši birra lea ipmirduvvon. Mon dovddan dá ášši, ja mon in  balá ahte sámivuohta šaddá nu nanus ahte visot olbmot Romssa suohkanis váldet sámivuođa alcceset ja vajáldahtte iežáset duogaža. Mon in jáhke ahte dá boahtá váikkuhit dá olbmo gii i beroš sámegiela ja sámivuođa. Dása ges lea beroštupmi, sutnje dá  addá vejolašvuođaid. Ulbmil lea nannet sámegiela ja oažžut eiseválddiid dovddastusa ahte sámit besset iežáset gielain gulahallat eiseválddiiguin. Ahte dá gii háliida oažžut máhtu galgá  sáhttit oažžut dá. Dá lea bálddihahtti jurdda, ahte okta kultuvra galgá mearridit nuppiid kultuvrraid badjel. Bágget amas giela geavahit ja bákkuin šaddát vajálduhttet iežáset duogáža.  Mu nu dá lea dá máilmmi. Dološáiggi rájes lea dá gievrrát mearridan, ja dá earát leat baggáhallan čuovvulit. Go suohkan searvá sámegiela hálddašanguovllun, de suohkan mearrida nannet vuoigatvuođaid dáidá ge hálidit geavahit ja oahpat sámegiela.

 Tromsøs kommunepolitikere overveier å søke innlemmelse i forvaltingsområde for samiske språk. Dette er et tema som vekker mange følelser. I bladet Tromsøs webbside er det åpnet for innlegg der folk kan gi uttrykk for sine tanker og sitt syn på saken. I et innlegg fryktes det at resultatet av en innlemmelse blir at den Norske fjordkulturen forsvinner. En annen truer å skyte alle samiske veiskilt. Og så fortsetter det, folks frykt blir synlig. Jeg forstår det slikt. Alle disse personer skriver sine tanker, og en tanke er aldri dårlig, om det finnes faktabakgrunn i den. Jeg kjenner saken og jeg er ikke redd for at den Norske befolkingen overgir sin identitet i fordel for en samisk identitet. At de overgir den Norske kulturen. Jeg tror ikke at en innlemmelse kommer å påvirke en person som ikke bryr seg om det samiske språket eller kulturen. Derimot kommer den person som bryr seg om det samiske språket og kulturen å få flere muligheter. Hensikten med en innlemmelse er å styrke det samiske språket og skape mulighet til å kommunisere offisielt på samisk. At den som ønske å lære og bruke samisk skal ha mulighet til det. Det er en skremmende tanke, at en kultur skal styre over den andre. Påtvinge et fremmedspråk og gjennom tvang å fornekte sin fortid. Men slik er verden. Fra gammelt av har den sterke styrt over de svake. Når kommunen søker om innlemmelse i samisk språkforvaltingsområde, da vedtar kommunen å styrke rettighetene for dem som ønsker å lære og bruke samisk språk.

Niklas Labba

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Kategorier

%d bloggere like this: