Archive for august, 2013

UTSATT oppstart på SAM-1031 ved Gáisi

Posted by: gaisi on 26/08/2013